VYHLAŠUJEME 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1) DO VŠECH OBORŮ VOŠ DENNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

2) DO VYBRANÝCH OBORŮ DÁLKOVÉ A KOMBINOVANÉ FORMY – Sociálně právní činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence, Diplomovaná všeobecná sestra

přihlášky zasílejte do 11. 9. 2017

Diplomovaná všeobecná sestra – zkrácená forma vzdělávání (model 4+1)

Informace pro absolventy VOŠ

Vyšší odborná škola se představuje

VET Charter  

 

ERASMUS+ VET CHARTER

budova1

 

logo_voskaroku

VOŠka roku 2015/2016.