Vyšší odborné vzdělávání formou denního vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o absolutoriu, europass a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Podzimní termíny absolutorií

 

Struktura absolutoria

1. Vzdělávací program Sociálně právní činnost

Obhajoba absolventské práce

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– metody sociální práce

– sociální politika a sociální zabezpečení

– právo

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 16. 12. 2016.

2. Vzdělávací program Firemní ekonomika
 

Obhajoba absolventské práce

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– ekonomika podniku

– finanční právo

– firemní provoz

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 16. 12. 2016.

3. Vzdělávací program Právní asistence
 

Obhajoba absolventské práce

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– občanské právo

– správní právo

– právo Evropské unie

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 16. 12. 2016.

4. Vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika
 

 

Obhajoba absolventské práce

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul pedagogika

– modul pedagogika přeškolní a volného času

– modul psychologie

Zkouška z cizího jazyka– okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 16. 12. 2016.

5. Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra
 

Obhajoba absolventské práce

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul humanitní vědy

– modul ošetřovatelství

– modul ošetřovatelství v klinických oborech

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC.

Přihlášku pro absolutorium v zimním období (25. 1. – 27. 1. 2017) odevzdávejte skupinové učitelce Mgr. Elexové do 31. 10. 2016.

Přihlášku pro absolutorium v letním období odevzdávejte skupinové učitelce Mgr. Šrámkové do 16. 12. 2016.