Metodická příručka ve formátu PDF – platnost od 1. 10. 2016

Šablona absolventské práce – ve formátu DOCX

Přihláška k tématu absolventské práce – ve formátu DOC. Přihlášku k tématu musí student 2. ročníku odevzdat nejpozději do 23. 6. 2017.

Návrh oponenta – ve formátu DOC

Posudek oponenta – ve formátu DOC

Posudek vedoucího – ve formátu DOCX

Témata absolventských prací pro školní rok 2017/2018:

  1. SPČ – pro stávající 2.P, 2.TD, 2.VD ve formátu PDF
  2. FEK – pro stávající 2.R, 2.RD ve formátu PDF
  3. PRA – pro stávající 2.X, 2.XD ve formátu PDF
  4. PMP – pro stávající 2.Y, 2.YD, 2.WD ve formátu PDF
  5. DVS – pro stávající 2.U ve formátu PDF, pro stávající 3.UK ve formátu PDF