1. Přihláška ke stravování

ve formátu DOC,
ve formátu PDF.

2. Přihláška k ubytování v domově mládeže

ve formátu XLS,
ve formátu PDF.

3. Přihláška na vyšší odbornou školu

ve formátu XLS,
ve formátu PDF.

4. Potvrzení o praxi pro potřeby přijímacího řízení na VOŠ

ve formátu DOCX,
ve formátu PDF

5. Čestné prohlášení pro potřeby přijímacího řízení na VOŠ

ve formátu DOCX,
ve formátu PDF