Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2016/2017

Denní forma vzdělávání

Kód oboru vzdělání Obor vzdělání Délka studia
KKOV 75-32-N/05 Sociálně právní činnost 3 roky
KKOV 63-41-N/11 Firemní ekonomika 3 roky
KKOV 68-41-N/05 Právní asistence 3 roky
KKOV 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika 3 roky
KKOV 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 3 roky
KKOV 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut* 3 roky

Dálková/kombinovaná forma vzdělávání

Kód oboru vzdělání Obor vzdělání Délka studia
KKOV 75-32-N/05 Sociálně právní činnost 3 roky
KKOV 63-41-N/11 Firemní ekonomika 3 roky
KKOV 68-41-N/05 Právní asistence 3 roky
KKOV 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika 3 roky
KKOV 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra 3,5 roku
KKOV 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut* 3 roky

*Vzdělávací program KKOV 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut byl akreditován MŠMT. V současné době ve spolupráci se zřizovatelem probíhá schvalovací proces pro zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení.

Podrobné informace o jednotlivých vzdělávacích programech najdete zde.