Platba školného na VOŠ – 1. ročníky

– za zimní období nejpozději do 15. dne od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu

– za letní období nejpozději do 15. února daného školního roku

Platba školného na VOŠ – vyšší ročníky

– za zimní období nejpozději do 15. října daného školního roku

– za letní období nejpozději do 15. února daného školního roku

Studenti mohou školné uhradit

– bezhotovostně na účet 3295460277/0100, VS rodné číslo – UPŘEDNOSTŇUJEME,

– hotově skupinovému učiteli na 1. konzultaci při zahájení období.