Interní učitelé

Zaměstnanec Aprobace Linka
RNDr. Adamcová Jana ZDN 131
PhDr. Arnoštová Jaroslava NEJ, RUJ 158
Mgr. Benešová Ute ANJ 121
Mgr. Bicanová Lenka zdravotnické předměty 156
Mgr. Božinová Petra RUJ, FET 159
Mgr. Branišová Martina ANJ 153
Ing. Budilová Vladimíra ekonomické předměty 127
Mgr. Císařová Iva biofyzika 152
Mgr. Cvachová Martina RUJ, pedagogické předměty 114
Mgr. Dluhošová Jana ANJ, ŠPJ, psychologické a sociální předměty 130
Mgr. Doušová Jitka pedagogické a psychologické předměty 114
Ing. Bc. Drážďanská Ivana informační technologie, právní vědy 111, 128
Mgr. Dubová Irena zdravotnické předměty 153
Mgr. Elexová Hana zdravotnické předměty 151
PhDr. Franková Jitka NEJ 119
Mgr. Gabrielová Markéta hudební předměty 115
Ing. Hašková Jitka ekonomické předměty 101
Mgr. Hejduková Andrea zdravotnické předměty 153
Mgr. Henzlová Ivana NEJ 157
Ing. Holčáková Petra ekonomické předměty 127
Mgr. Hordějčuková Věra zdravotnické předměty 149
Mgr. Hrabáková Jitka zdravotnické předměty 149
Ing. Humlová Zuzana informační technologie 111, 128
Mgr. Jeníčková Radka zdravotnické předměty
Mgr. Jiříková Andrea hudební předměty 115
Mgr. Knolová Lenka ANJ 121
Mgr. Kočová Jitka LAJ 162, 121
Mgr. Koubová Radka zdravotnické předměty 154
Mgr. Kropáček Richard DEG, BOZ 116
Ing. Langová Jana ekonomické předměty 127
Mgr. Lisá Hana psychologické a sociální předměty 114
Mgr. Marková Miroslava biologie, genetika 152
Mgr. Müllerová Vladimíra zdravotnické předměty 151
Ing. Paďourek Zdeněk NEJ, ekonomické předměty 124
Ing. Paďourková Simona PEK, ekonomické předměty 118
Mgr. Pátek Tomáš tělesná výchova 116
Mgr. Pješčáková Alena zdravotnické předměty 151
PhDr. Potužáková Věra zdravotnické předměty 156
Mgr. Povová Eva sociální předměty, pedagogika, psychologie 122
Mgr. Pucová Věra sociální předměty 131
Mgr. Rollinger Antonín finanční matematika 123
Mgr. Rucká Lenka ANJ, sociální předměty 121
Ing. Rutová Hana ekonomické předměty 125
Mgr. Salačová Miroslava zdravotnické předměty 155
Mgr. Sedmerová Kateřina psychologie, výtvarné předměty 114
MgA. Skuhrovcová Alena dramatická výchova
Mgr. Šrámková Radka zdravotnické předměty 155
Ing. Štefanková Blanka právní vědy 127
Ing. Štěpánková Věra PEK 125
Ing. Tichá Iva ekonomické předměty 125
Mgr. Turnovský Michal tělesná výchova 116, 164
Mgr. Umlaufová Ilona zdravotnické předměty 154
Mgr. Verešová Alica biochemie 152
Mgr. Vernerová Zuzana zdravotnické předměty 156
Ing. Vodrášková Dobroslava PEK, právní vědy 118
Mgr. Zelenková Dagmar hudební předměty 115
Mgr. Zvonková Věra výtvarné předměty 120
Mgr. Zwolinská Lenka pedagogické a sociální předměty 124

Externí učitelé

Zaměstnanec Aprobace
Mgr. Radim Filip Drážďanský právní vědy
Chvojková Jana zdravotnické předměty
MUDr. Klesalová Jana zdravotnické předměty
MUDr. Kočí Josef zdravotnické předměty
MUDr. Král Josef zdravotnické předměty
Mgr. Nedělková Hana zdravotnické předměty
Mgr. Panocha Jan sociální předměty
JUDr. Richter Václav právní vědy
PhDr. Sedlárová Miroslava logopedie
Bc. Veselá Helena sociální práce (vesela_h)

Aktuální školní rok 2016/2017.