Spolupráce se zahraničními institucemi probíhá především v rámci projektové činnosti, jejíž obsah je zaměřen na vytváření kompetencí v rámci odborné praxe v zahraničí. Nejvíce zastoupena je činnost v rámci programu Leonardo da Vinci, kde dochází k přímým zahraničním stážím na vybraných pracovištích smluvně zavázaných institucí nebo reciproční výměně studentů.

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu:

– přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru,

– ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu.

Úspěšná projektová činnost v rámci tohoto programu trvá již několik let a za tuto řadu škola umožnila zahraniční stáže celkem 67 studentům. Program Leonardo da Vinci, projekt mobility zpravidla trvá 2 roky.

2005-2007 – projekt ProCompetence – profesní kompetence pro Evropu

 • projektu se zúčastnilo 42 studentů
 • finanční objem projektu činil 33 500 EUR

2009-2011 – projekt Work and life experience for Europe

 • projektu se zúčastnilo 24 studentů
 • finanční objem činil 28 334 EUR

2010-2011 – projekt Ekonomické dovednosti pro Evropu

 • projektu se zúčastnilo 14 studentů
 • finanční objem projektu činil 20 720 EUR

2011-2012 – projekt Naší adresou je Evropa

 • projektu se zúčastnilo 24 studentů
 • finanční objem projektu činil 27 661 EUR

2012-2013 – projekt LdV Šance v Evropě!

 • projekt je určen absolventům VOŠ na dobu 26 týdnů (1/2roku) – zúčastní se 1 absolventka oboru SPČ
 • jedná se o aktivitu PLM (tj. Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce)
 • finanční objem projektu činí 4 473 EUR

Mezi zahraniční spolupracující organizace patří:

 1. BWC Chemnitz, SRN
 2. Lebenshilfewerk Annaberg, SRN
 3. Sachsiche Schweiz Klinik Sebnitz, SRN
 4. RRA – Hoyerwerda, SRN
 5. Camphill Mourne Grange, Severní Irsko
 6. Stichting Stedenband Most – Meppel, Nizozemí
 7. Asociata Iuris Civilis Bucuresti, Rumunsko