Škola dlouhodobě spolupracuje se širokou řadou sociálních partnerů, kteří umožňují studentům školy výkon odborné praxe na jejich pracovištích, dále poskytují své odborníky pro vedení nebo oponování absolventských prací a uvolňují své pracovníky i jako lektory pro vlastní výuku v seminářích úzce zaměřených na problematiku dané oblasti. Bez sociálních partnerů by vyšší odborná škola nemohla plnit svoji vzdělávací funkci v jednotlivých programech vzdělání, neboť zastřešují praktickou formu vyučování a odbornou praxi a přímo se tak podílí na přípravě absolventů pro trh práce.

Sociálními partnery pro vzdělávací program sociálně právní činnost jsou:

Statutární město Most – Magistrát města Mostu

Úřad práce Most

Městská správa sociálních služeb Most

Fond ohrožených dětí

Diakonie českobratrské církve – Most

Oblastní charita Most

K-centrum Most

Klub národnostních menšin – Most

Komunitní centrum Chánov – Most

Sociálními partnery pro vzdělávací program firemní ekonomika jsou:

Statutární město Most – Magistrát města Mostu

Okresní hospodářská komora Most

Czech Coal, a. s.

Sociálními partnery pro vzdělávací program právní asistence jsou:

Okresní soud Most

Statutární město Most – Magistrát města Mostu

Policie ČR – Most Probační a mediační služba Most

Sociálními partnery pro vzdělávací program diplomovaná všeobecná sestra jsou:

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, Teplice, Děčín, Chomutov, Ústí nad Labem o. z.

Nemocnice následné péče Most

Hospic v Mostě, o. p. s.

Podkrušnohorská nemocnice následné péče Litvínov

Nemocnice Kadaň

Nemocnice Žatec