Školní rok 2016/2017

  1. Dobrý list komory

 

Uplynulá období

  1. Stáž v rámci LdV – podzim 2011 (VOŠ + SOŠ)
  2. Sbírka Šance – listopad 2011
  3. Vánoční sbírka – prosinec 2011
  4. Stáž v Irsku – březen 2011
  5. Studijní pobyt v Sebnitz v SRN
  6. Odborná exkurze studentů a učitelů VOŠ na Slovensko a Zakarpatskou Ukrajinu
  7. Studenti VOŠ, SPgŠ a OA v Mostě na odborné praxi v Severním Irsku
  8. Studenti VOŠ, SPgŠ a OA v Mostě na odborné praxi v Severním Irsku