Vyšší odborné vzdělávání formou denního vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o absolutoriu, europass a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2017/2018 následující termíny absolutorií:

Diplomovaná všeobecná sestra

  • řádný termín pro 4.UK, náhradní a opravný termín pro 3.U a 4.UK z předchozích let 29. 1. – 30. 1. 2018
  • přihlášky k absolutoriu je nutné odevzdat do 31. 10. 2017
  • náhradní a opravný termín pro 4.UK 10. 5. 2018, přihlášky je nutné odevzdat do 5. 2. 2018
  • harmonogram absolutoria 4.UK – platnost od 18. 1. 2018

Ostatní vzdělávací programy (SPČ, FEK, PRA, PMP)

  • řádný termín 4. 6. – 22. 6. 2018
  • přihlášky k absolutoriu je nutné odevzdat do 18. 12. 2017

 

Struktura absolutoria

1. Vzdělávací program Sociálně právní činnost

Obhajoba absolventské práce

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2017/2018 ve formátu PDF

– metody sociální práce

– sociální politika a sociální zabezpečení

– právo

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 18. 12. 2017.

2. Vzdělávací program Firemní ekonomika
 

Obhajoba absolventské práce

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2017/2018 ve formátu PDF

– ekonomika podniku

– finanční právo

– firemní provoz

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 18. 12. 2017.

3. Vzdělávací program Právní asistence
 

Obhajoba absolventské práce

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2017/2018 ve formátu PDF

– občanské právo

– správní právo

– právo Evropské unie

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 18. 12. 2017.

4. Vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika
Obhajoba absolventské práce

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2017/2018 ve formátu PDF

– modul pedagogika

– modul pedagogika přeškolní a volného času

– modul psychologie

Zkouška z cizího jazyka– okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 18. 12. 2017.

5. Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra
 

Obhajoba absolventské práce

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2017/2018 ve formátu PDF

– modul humanitní vědy

– modul ošetřovatelství

– modul ošetřovatelství v klinických oborech

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC.

Přihlášku pro absolutorium v zimním období (29. 1. – 30. 1. 2018) odevzdávejte skupinové učitelce Mgr. Šrámkové do 31. 10. 2017.

Přihlášku pro absolutorium v letním období odevzdávejte skupinové učitelce Mgr. Dubové do 18. 12. 2017.