logo_youtube

KKOV 75-32-N/05

Sociálně právní činnost

denní forma, dálková forma

 logo_youtube

KKOV 63-41-N/11

Firemní ekonomika

denní forma, dálková forma

 logo_youtube

KKOV 68-41-N/05

Právní asistence

denní forma, dálková forma

 logo_youtube

KKOV 75-31-N/03

Předškolní a mimoškolní pedagogika

denní forma, dálková forma

 logo_youtube

KKOV 53-41-N/11

Diplomovaná všeobecná sestra

denní forma, kombinovaná forma

KKOV 53-41-N/41

Diplomovaný nutriční terapeut

denní forma, kombinovaná forma

Vzdělávací program KKOV 53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut byl akreditován MŠMT. V současné době ve spolupráci se zřizovatelem probíhá schvalovací proces pro zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení.