FIREMNÍ EKONOMIKA

DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA OBORU                                                                                                             

Vzdělávací program

KKOV 63-41-N/11 Firemní ekonomika

Obor vzdělání

KKOV 63-4-N Ekonomika a podnikání

Vzdělávání

vyšší odborné tříleté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou

Zakončení

absolutorium

Vzdělání

vyšší odborné

Titul

diplomovaný specialista ve firemní ekonomice

Školné

3 000,-- Kč/rok

 

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Základ vzdělávání tvoří samostatné povinné, povinně volitelné a volitelné modulové bloky, které obsahují všeobecně vzdělávací moduly a moduly odborné. Základní strukturu vzdělávacího programu tvoří 10 modulových bloků, které jsou obsahově provázány a jako celek tvoří náplň vzdělání. Modulové bloky jsou uspořádány podle typu zaměření – všeobecného a odborného:

- jazykový modulový blok

- všeobecně teoretický modulový blok

- komunikační modulový blok

- modulový blok ICT

- ekonomika a podnikání

- finance

- právo

- účetnictví

- blok praktických modulů

- blok povinně volitelných modulů

 

Učební plán ve formátu PDF.

 

ABSOLUTORIUM

1. Teoretická zkouška z odborných předmětů

- ekonomika podniku

- finanční právo

- firemní provoz

2. Cizí jazyk

3. Absolventská práce a její obhajoba

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Na základě vhodné kombinace teoretického a praktického vzdělávání se může absolvent uplatnit v praxi:

A) Na referentských a manažerských pozicích s převážně ekonomickou náplní práce, tj. v útvarech: finančních, investičních, účetních a daňových, personálních, marketingových, obchodních a prodejních, provozních, informačních, kontrolních, zejména v těchto organizačních subjektech: v podnicích obchodního zaměření jak pro tuzemsko, tak pro zahraničí, v institucích zaměřených na poskytování daňového a právního poradenství, ve firmách specializovaných na vedení účetnictví soukromých podnikatelů a obchodních společností, v bankovnictví, pojišťovnictví, na finančních úřadech, úřadech práce a správě sociálního zabezpečení, v institucích státní a veřejné správy, a to vše na úrovni organizací soukromých, státních, neziskových a firem se zahraniční majetkovou účastí.

B) V samostatné podnikatelské aktivitě jako fyzická osoba nebo společník v obchodní společnosti a ostatních formách podnikání.

 

ORGANIZACE VÝUKY

 

1. Teoretická výuka probíhá 1x týdně v úterý nebo ve čtvrtek od 14:00 do 19:00 hodin a jednou měsíčně v sobotu a neděli celý den.

2. Praktická výuka probíhá formou průběžné a souvislé odborné praxe, kdy

    a) průběžná praxe probíhá v rámci předmětu firemní provoz

    b) souvislá praxe je realizována prostřednictvím souvislých časových celků, které student absolvuje v 2. ročníku

        v rozsahu 1 týdne a ve 3. ročníku v rozsahu 1 týdne